?

Log in

để làm gì?
cảm thấy đéo được vui lắm vì một số điều mới phát hiện
nhưng đã dặn lòng đang type thấy những con chữ hiện ra thật đẹp nói tiếp rằng đừng như thế dù sao thì cũng không sao hết thở dài một nỗi đời thiệt phiền phức
nhân tại giang hồ thân bất do kỉ
 
 
để làm gì?
31 August 2011 @ 03:27 pm
gâu gâu ~
 
 
để làm gì?
11 September 2009 @ 11:15 pm

Do ảnh hưởng của bão nên trời đang mưa cái vẻ đẫm đặc buồn phiền.trầm kha trầm kha vãi lìu ~Collapse )
Tags:
 
 
Current Location: BG xâng êu
Current Mood: sung sướng
 
 
để làm gì?
13 April 2009 @ 11:24 am

Preview:


Meine Unsterbliche Geliebte Collapse )
 
 
Current Location: never land
Current Mood: kiệt quệ
Current Music: Alone - H.O.T
 
 
để làm gì?
02 March 2009 @ 12:51 pm
Thật ra là cop và cut bớt từ 360. mẹ! trưa nay ko có cơm ăn ~ thật là muốn về nhà nằm ngủ!
 
 Photobucket
Tochi Tochi đi vòng quanh hố xí Collapse )
Tags: ,
 
 
Current Mood: yêu mùa đông
Current Music: nhạc sầu đau hợp với tình cảnh bị ko có cơm ăn
 
 
 
để làm gì?
30 March 2008 @ 03:50 pm

[80] icons
[01] wallpaper

 
 
 
Current Mood: content